Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Panduan Tentang Menerima dan Menyebarkan Maklumat (17 Mei 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Adab Berbicara – Hendaklah Bersuara Rendah (10 Mei 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #72 – Satu Ayat Al-Quran Bagi Menjadi Muslim Yang Baik (5 Mei 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 5 Mei 2023, di sini. “Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari Akhirat dan segala malaikat dan segala Kitab dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya, kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Satu Ayat Al-Quran Bagi Menjadi Muslim Yang Baik (3 Mei 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Artikel – Kenali Almarhum Ustaz Ahmad Sonhadji Mohamad Milatu Dari Khutbah-khutbahnya

Klik di sini bagi membaca artikel. Artikel ini diterbitkan dalam Mohamed Qusairy Thaha, Muhammad Haniff Hassan dan Mustazah Bahari (penyunting) (2023), Meninjau Pemikiran Ustaz Ahmad Sonhadji Mohamad Milatu Daripada Khutbah-khutbah Karangannya, Singapore: Pergas, Jld 1. Klik di sini bagi membeli buku ini.

Buku – Meninjau Pemikiran Ustaz Ahmad Sonhadji Mohamad Milatu Daripada Khutbah-khutbah Karangannya, suntingan Mohamed Qusairy Thaha, Muhammad Haniff Hassan dan Mustazah Bahari

Buku terbitan Pergas ini boleh dibeli di sini. Sinopsis Buku 3 jilid ini adalah buku yang pertama yang menghimpunkan semua khutbah-khutbah karangan asli yang ditulis oleh Almarhum Ustaz Ahmad Sonhadji Mohamed dari tahun 1971-1980. Setiap khutbah telah ditransliterasi ke tulisan Rumi, diberikan tahkik ringkas pada hadis-hadis yang terdapat di dalamnya dan dikategorikan kepada empat tema […]

Pesanan Dari Al-Quran #71 – Anjuran Melihat Sesuatu Perkara Dengan Pendekatan Membeza-bezakan (Differentiated Approach) (21 April 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 21 April 2023, di sini. “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (suci/haid)….” (Al-Baqarah: 228) “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh itu, berilah […]

Odio/Video – Ceramah Nuzul Al-Quran (Ramadan 2023) – Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Al-Quran

Klik di sini untuk menonton video ceramah.

Pesanan Dari Al-Quran #70 – Al-Quran Memberi Nilai Kepada Pengetahuan Yang Terperinci (7 April 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 7 April 2023, di sini. “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala sesuatu.” (Al-Taghabun: 11) “Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dialah sahaja dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya, […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Al-Quran Memberi Nilai Pada Pengetahuan Terperinci (29 Mac 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.